Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 15 2017

Ewels
17:03
6816 1299 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaOkruszek Okruszek
17:03
1311 41c4

virgo-79:

ceruleancynic:

did-you-kno:

After a year of developing prototypes, artist Jon Almeda successfully created a teeny, tiny pottery wheel that allows him to spin clay into quaint little pots.

imageimage

Almeda makes vases, bowls, decor, and even tea kettles that are small enough to sit atop a piece of Scotch tape.

imageimage

These pieces are sturdy enough to undergo standard glazing and firing, then transform into fully embellished ceramics.

imageimage

JON ALMEDA
Website | Facebook | Instagram

Source

EEEEEE

ohhh noooooo they’re so tiny

Reposted fromnorthstarfan northstarfan viaOkruszek Okruszek
Ewels
17:02
Ewels
17:02
3894 6bcf
Reposted fromels els viaOkruszek Okruszek
Ewels
17:01
4247 4701
Reposted fromkjuik kjuik viaOkruszek Okruszek
17:01
8122 62ad
Ewels
17:01
3048 f2f0 500
Reposted fromtfu tfu viaOkruszek Okruszek
Ewels
17:01
6491 8b80
Reposted fromtfu tfu viaOkruszek Okruszek
17:00
9266 ca23
Reposted fromkatmemow katmemow viaOkruszek Okruszek
Ewels
17:00
Ewels
17:00
0978 e204 500
Reposted fromwordshaker wordshaker viaOkruszek Okruszek
Ewels
16:59

Nie było sposobu wytłumaczyć ci, że w ten sposób nigdy do niczego nie dojdziesz, że na pewne rzeczy jest za późno, na inne za wcześnie; będąc w samym środku radości i odprężenia, byłaś równocześnie o włos od rozpaczy, twoje zawiedzione serce tonęło we mgle (…). Ale jak ślicznie wyglądałaś w oknie, z szarością nieba odbijającą się na policzkach, z książką w ręku, z ustami zawsze nieco łapczywie uchylonymi i wzrokiem pełnym wątpliwości. Było w tobie tyle straconego czasu, byłaś tak bardzo kształtem czegoś, czym byłabyś mogła być w innym układzie, że obejmowanie cię i posiadanie stawało się czymś zbyt tkliwym, zbyt graniczącym z dobroczynnością.

— Julio Cortázar "Gra w klasy"
Reposted frommhsa mhsa viaOkruszek Okruszek
Ewels
16:59
Nie chciałabym być najpiękniejszą kobietą świata, nie chciałabym być idealna, dystyngowana, wspaniała czy wzorowa. Chcę być pasjonująca...
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viaOkruszek Okruszek
Ewels
16:58

razorshapes

Urban: Budapest, Hungary 2010 by Peter Zeglis

Reposted frompracticaljoke practicaljoke viaOkruszek Okruszek
Ewels
16:58
Czasem tak mnie to wszystko męczy, że nawet nie mam siły źle się czuć.
— Charles Bukowski
Ewels
16:58
4047 5ef0
Ewels
16:58
0900 af88
Reposted fromsiseniorita siseniorita viaOkruszek Okruszek
Ewels
16:58


Waiting till next Sunday night like
Reposted fromgameofthrones gameofthrones viaOkruszek Okruszek
16:58
16:58
0280 faf5 500

silvaris:

Autumn in old Park by Dan RaizPhoto

Reposted fromsadnessdove sadnessdove viaOkruszek Okruszek
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl