Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 07 2017

Ewels
00:39
- Dziękuję - szepnęłam, uśmiechając się przy jego ustach.
- Za pokazanie ci nowych możliwości łamania prawa?
- Za pokazanie, że czuję, że żyję,
- Wspaniałe uczucie.
— Jenn Bennett – Miłosne Graffiti
Ewels
00:39
Powinienem wiedzieć. Powinienem się domyślić. "Jestem szczęśliwy. Co złego może się stać?"
Wszystko.
— Ochocki, Vithren, "Grafomon"
Ewels
00:39
Ewels
00:39
Ewels
00:39
Ewels
00:39

Opłacz to, wykrzycz to, a później weź się w garść, stań na nogi i zacznij żyć. Możesz żyć tak szczęśliwie, że głowa mała.

— o. Adam Szustak

February 21 2017

Ewels
23:34
Ja po prostu chcę za dużo i zbyt nagle.
— ja po prostu jestem trochę głupia
Reposted fromwerterowska werterowska vianyaako nyaako
Ewels
23:34
Ewels
23:34
zrób mi jakąś krzywdę.
    chcę poczuć.
    mocniej.
    ostrzej.
    dobitniej.
    chcę wiedzieć.
    czuć.
    że jestem dla ciebie nikim
— Jakub Żulczyk
Ewels
23:34
2700 79ac
Reposted fromkinu kinu viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant
23:34
Ewels
23:34
4461 3ba9
23:33
Ewels
23:33

 Miałem szaloną ochotę na Twoje towarzystwo

bez względu na wszelkie erotyczne objawy
     

— 13/14 V 1923- Stanisław Ignacy Witkiewicz "Listy do żony"
http://nirvitii.soup.io/
Ewels
23:33
6089 2d97
Reposted fromkrzysk krzysk viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant
Ewels
23:33
5790 11d4
Ewels
23:33
4179 8f95
Ewels
23:33
Ewels
23:33
8660 e66a
Ewels
23:33
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl