Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 13 2018

Ewels
05:43
Przez te wszystkie lata związku nauczyłem się jednej ważnej rzeczy. Mimo upływu czasu, a może nawet właśnie przez to, trzeba codziennie dorzucać do pieca, żeby się żarzyło. Myśleć o tej drugiej osobie, robić drobne niespodzianki, dawać znak, że się kocha. Wszyscy faceci, którzy budzą się rano, powinni pamiętać o tym, że tak jak idzie się do piwnicy sprawdzić, czy w piecu się jeszcze pali, tak samo trzeba podtrzymywać temperaturę między dwiema osobami. Myśleć, kombinować. I nie chodzi o przynoszenie kwiatów, to może być drobiazg, SMS. Ale ognia trzeba pilnować, to jest rzecz najważniejsza
— Arkadiusz Jakubik
Ewels
05:43
Fenomen, który obserwowałem nieraz zarówno w życiu zawodowym, jak i towarzyskim, polega na tym, że gdy człowiek poznaje jednocześnie większą grupę osób, natychmiast wie - jakby za sprawą nadprzyrodzonego instynktu - z kim będzie chętnie rozmawiał, a kogo lepiej unikać.
— Sophie Hannah
Ewels
05:42
Są takie osoby , z którymi jedna spędzona chwila sprawia więcej radości, niż dziesięć z innymi.
Ewels
05:42
9249 1f9f 500
Ewels
05:42
Długo nie musiałam się zastanawiać czy wybrać nieprzespaną noc, czy rozmowę z Tobą.  Zawsze wybierałam Ciebie.
Ewels
05:42
Może mam własny świat, w którym panuje chaos
i kilka wad, przez które coś się zjebało.
— TMK aka Piekielny
Ewels
05:41
widać po oczach, że czasem lubisz tracić kontrolę
Ewels
05:41
Kiedyś, opowiem ci jak Cię kochałam. Nie uwierzysz.

January 15 2018

Ewels
22:05
Ewels
22:04
Reposted fromFlau Flau viathehedgehogsdilemma thehedgehogsdilemma
Ewels
22:02
9700 9278
Reposted frompiepszoty piepszoty vianikotyna nikotyna
Ewels
22:01
4488 92ed
Reposted fromkarahippie karahippie vianikotyna nikotyna
Ewels
22:00
7866 bded 500
Ewels
22:00
7209 b4b0 500
Ewels
21:59
7948 732b
Reposted from777727772 777727772 viagofuckyourself gofuckyourself
Ewels
21:59
7935 8c7c
Reposted from777727772 777727772 viagofuckyourself gofuckyourself
Ewels
21:59
7868 59b3
R.I.P. Dolores O’Riordan 1971 - 2018
Reposted from777727772 777727772 viagofuckyourself gofuckyourself
Ewels
21:58
9947 18a6
Reposted from777727772 777727772 viagofuckyourself gofuckyourself
Ewels
21:58
7187 b856
Reposted from777727772 777727772 viagofuckyourself gofuckyourself
Ewels
21:57
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl