Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 20 2018

Ewels
23:38
Kiedy ktoś ci mówi, że nie chce już od ciebie niczego, to znaczy, że wcześniej chciał wszystkiego.
— Bezimienna
Ewels
23:38
Ludzie z urazami są nieprzewidywalni, bo wiedzą, że przetrwają.
— znalezione
23:37
Ewels
23:37
- Dlaczego nie powiesz tego od razu ?
- Że co?
- Że chcesz do mnie znów kiedyś przyjść.
— Ingeborg Bachmann - ' Malina '
Ewels
23:37
8567 c50c 500
Ewels
23:37
Ewels
23:37
Ewels
23:37
Kiedy na drugim roku omawialiśmy funkcjonowanie mechanizmów obronnych i odkrywaliśmy z podziwem potęgę tej części naszej psychiki – zaczynaliśmy rozumieć, że gdyby nie istniały racjonalizacja, sublimacja, wyparcie, te wszystkie sztuczki, którymi raczymy samych siebie, że gdyby można było spojrzeć na świat bez żadnej ochrony, uczciwie i odważnie – pękłyby nam serca. Dowiedzieliśmy się na tych studiach, że jesteśmy zbudowani z obron, z tarcz i zbroi, jesteśmy miastami, których architektura sprowadza się do murów, baszt i fortyfikacji; państwami bunkrów.
— Olga Tokarczuk
23:36

May 17 2018

Ewels
15:35
Jak nie dasz rady, to znaczy, że nie dasz rady. A nie, że kończy się świat. Jeśli się nie wyrobisz, to znaczy, że się nie wyrobisz. A nie, że nie można na Ciebie liczyć. Kiedy nie zadowolisz wszystkich, to znaczy, że nie wszyscy będą zadowoleni. A nie, że jesteś bezwartościowy. Kiedy poniesiesz porażkę, to znaczy, że poniesiesz porażkę. A nie, że jesteś porażką.
— "Jak nie drzwiami, to oknem"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaOkruszek Okruszek
Ewels
15:35
0360 36ce 500
Reposted fromseaweed seaweed viaOkruszek Okruszek
Ewels
15:35
1504 e8a8 500
Reposted fromgreensky greensky viaOkruszek Okruszek
Ewels
15:34
Reposted frommangoe mangoe viaOkruszek Okruszek
Ewels
15:34
Ewels
15:34
Ewels
15:34
Jest spora różnica pomiędzy poddaniem się, a podjęciem decyzji, że wreszcie masz dość. Nie przenoście gór dla tych, którzy nie podniosą dla was kamienia.
— kamyczka
Reposted frommysoul mysoul viaOkruszek Okruszek
Ewels
15:34
1706 8faa 500
Reposted fromtichga tichga viaOkruszek Okruszek
Ewels
15:33
6795 f4a4 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaOkruszek Okruszek
Ewels
15:33
Reposted fromu-dit u-dit viaOkruszek Okruszek
Ewels
15:33
4534 2f7f 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl