Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 18 2017

Ewels
20:53
20:53
7691 6825 500
Reposted fromtoxicpixie toxicpixie viaOkruszek Okruszek
Ewels
20:52
Od jakiegoś czasu zauważyłam, że się duszę. Najpierw tylko we wtorki, potem co drugi dzień, a teraz ciągle, nawet w niedzielę. Ja potrzebuję przeciągu, szerokiej skali, czynów ogromnych.
— Agnieszka Osiecka
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaOkruszek Okruszek
Ewels
20:52
20:52
20:52
8745 d127

I love sitting in a train. Sure, you can listen to music everywhere but in a train … I don’t know. The way the nature passes and the thoughts begin to flow without even knowing it … it’s something really special. And I love the feeling. Sometimes I think there’s nothing better than sitting in a train and doing nothing but listen to some really good music that breaks your heart.

Reposted fromwestwood westwood viaOkruszek Okruszek
Ewels
20:52
Ewels
20:51
Ewels
20:50
Reposted fromFlau Flau viaOkruszek Okruszek
Ewels
20:48
3335 2001 500
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viaOkruszek Okruszek
Ewels
20:47
3333 4848 500
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viaOkruszek Okruszek
Ewels
20:47
Musimy żyć. Żyć tak, by później nikogo nie musieć prosić o wybaczenie.
— Wiedźmin
Reposted fromnezavisan nezavisan viaOkruszek Okruszek
Ewels
20:47
Ewels
20:47
Problem jest w tym, że moja ciekawość wiedzie mnie w takie czeluści, w których początkowo jest tajemniczo i intrygująco, nawet to wszystko, co mnie otacza, w postaci myśli i emocji, wydaje się bardzo mądre, niezwykłe, magiczne! A później wyłącznie cierpię z tego powodu - nie mogę wyjść, nie mogę zatrzymać płynących myśli z prędkością rollercoaster'a, nie mogę nie wierzyć w to, w co tak bardzo wierzyłam, że to stało się częścią mnie - syfem, wyniszczającą, czarną dziurą egzystencjalną, którą pogłębiają w pewnym momencie już puste refleksje egzystencjalistów. Nawet jeśli mają rację, to tylko częściowo. Tak nie można żyć. Nie można się zamykać w swoim świecie z jednego bardzo prostego powodu - to nie jest świat rzeczywisty. I jeśli tego się nie zaakceptuje, to wiecznie można cierpieć z powodu posiadanych oczekiwań. A one... są nie Twoje. Nie. Spróbuj w to uwierzyć tak mocno, jak mocno wierzysz w przeciwieństwo tej tezy. Uwolnij się. Mi się udało.
— Lakonika
Reposted fromlakonika lakonika viaOkruszek Okruszek
Ewels
20:45
Strach nie pozwala nam działać, choć tak dobrze wiemy, co powinniśmy zrobić, żeby zmienić nasze życie. Od czego się odciąć, a co do siebie przyciągnąć. 
— 02:30
Ewels
20:33
Czasem ktoś wywoła w tobie chęć opowiedzenia czegoś, a potem tego żałujesz.
— Mirjam Mous

June 14 2017

Ewels
16:18
0284 ab60 500
Reposted fromMrArtdiablo MrArtdiablo viaOkruszek Okruszek
Ewels
16:17

Dzisiejsze związki polegają na tym, że ludzie zdzierają z siebie ubrania, on dochodzi na jej brzuch albo tyłek, ale nie mogą nawzajem dotykać swoich telefonów. Że żyjemy niby razem, ale jednak osobno.

Czy znam przepis na idealny związek? Nie. Ale wiem, że aby być w dobrym związku z mężczyzną trzeba budować razem z nim historię. Zaś by być w udanym związku z kobietą, trzeba dawać jej emocje.

W każdym związku są kłótnie. Lecz nie chodzi o to, że ludzie się kłócą, bo kłócić się będą zawsze. Chodzi o to, jak się wtedy traktują.

— pokolenieikea.com
Reposted frompanikea panikea viaOkruszek Okruszek
Ewels
16:16
2448 b533
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viaOkruszek Okruszek
16:16
2001 504d 500
Reposted fromGhostraita Ghostraita viaOkruszek Okruszek
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl