Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 30 2017

Ewels
22:46

August 05 2017

Ewels
11:30

W rzeczywistości mam głębokie poczucie, że w życiu chodzi o to, żeby się zużywać, a nie tylko rdzewieć. O testowanie siebie w różnych sytuacjach. O zbieranie jak największej ilości punktów odniesienia, dzięki którym można objąć jak największą część skali, a nie tylko jej jeden wycinek.

Chodzi o doświadczanie skrajnego zmęczenia, wkurwienia, tęsknoty, odpoczywania bez zerkania na smartfon co siedem minut dwadzieścia dwie sekundy.

Chodzi w nim o seks na plaży, o kupowanie kwiatów i wspólne budowanie przyszłości. (..) 

Chodzi o tracenie ludzi, bo dzięki temu będziesz wiedzieć, że czasem trzeba ich do siebie przyciągać, a nie odgrywać film, w którym role główne grają Kobiecy Foch i Męska Duma.

Chodzi o dokonywanie trudnych wyborów, o poczucie straty i samotności, bo to uświadamia ci, że nuda, poczucie bezpieczeństwa i picie wina z przyjaciółmi ma swoją bardzo dużą wartość.

Chodzi o robienie tego co najważniejsze, a najważniejsze w życiu jest to, żeby wiedzieć czego się chce. Druga najważniejsza w kolejności rzecz to wiedzieć czego się nie chce. Podchwytliwe natomiast jest to, że żeby dowiedzieć się, czego się chce, najpierw trzeba wiedzieć, czego się nie chce.

— volantification.pl
Reposted fromdobrebopolskie dobrebopolskie viaOkruszek Okruszek
Ewels
11:29
2014 a5f1
Reposted fromxalchemic xalchemic viaOkruszek Okruszek
Ewels
11:29
Ewels
11:29
9032 3bdd 500
Reposted fromnotsocontent notsocontent viaOkruszek Okruszek
Ewels
11:29
5018 9a42
Reposted fromdailylife dailylife viaOkruszek Okruszek
11:28
6278 2493 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viaOkruszek Okruszek
Ewels
11:28
3898 03eb
Reposted fromMeshirr Meshirr viaOkruszek Okruszek

August 04 2017

Ewels
21:44
Nigdy nie byłam w stanie zrozumieć ludzi, którzy twierdzą, że istnieje jedynie obecna chwila i że należy się nią cieszyć, nie myśląc o dniu wczorajszym ani o jutrze. Jak gdyby przeszłość i przyszłość nie determinowały teraźniejszości.
— Laura Norton – Taka karma czy głupie serce
Reposted fromnyaako nyaako viaOkruszek Okruszek
Ewels
21:44
...Człowiek wszystko przetrwa,  nigdy nie zapomni, zawsze pozostanie ból ukryty na dnie serca, ale człowiek przetrwa wszystko...
— Guillaume Musso – Ponieważ Cię kocham
Reposted fromnyaako nyaako viaOkruszek Okruszek
Ewels
21:44
9286 aaa7
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viaOkruszek Okruszek
Ewels
21:44
1747 34f1
Reposted fromnyaako nyaako viaOkruszek Okruszek

June 26 2017

Ewels
22:07
Czasem ktoś wywoła w tobie chęć opowiedzenia czegoś, a potem tego żałujesz.
— Mirjam Mous
Ewels
22:07
Ewels
22:07
życzę Wam zdrowia, a resztę kombinujcie
— Stanisław Tym
Ewels
22:07
8703 a64b 500
22:07
Ewels
22:06
Nie chcę powiedzieć, że przesadziłem w kwestii swoich uczuć. Byłem szczery. Przez cale życie szukamy kogoś, kto mógłby nas zrozumieć i nagle go znajdujemy. Tak mi się przytrafiło z Tobą. Przykro mi.
— Jose Carlos Somoza - ' Przynęta '
Ewels
22:06
Ewels
22:06
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl