Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 26 2019

Ewels
23:20
Za pierwszym razem można wybaczyć. Za drugim przyjąć na klatę. Za trzecim wypierdalaj.
— Hubertos.
Reposted fromgoodcoffe goodcoffe viajoannem joannem
Ewels
23:19
Są wieczory, gdy zastanawiamy się, czy Ci z którymi już nie rozmawiamy, myślą czasem o nas.
Ewels
23:19
5378 d977 500
Reposted fromSquareTXT SquareTXT viajoannem joannem
Ewels
23:19
8767 ab23 500
Reposted fromsowaaa sowaaa viajoannem joannem
23:17
9793 f44f
Reposted fromconniesasha conniesasha viacatchy catchy

September 25 2019

Ewels
13:33
6537 7dfc 500
Jon Frederickson, Kłamstwa którymi żyjemy.
Reposted frommhsa mhsa vialadydarkness ladydarkness
Ewels
13:31
O niektórych sprawach nawet sobie nie mówię. 
— Ochocki, Vithren
Reposted fromlovvie lovvie vialadydarkness ladydarkness
Ewels
13:31
0732 14cf 500
Reposted frompiehus piehus vialadydarkness ladydarkness
Ewels
13:30
Reposted fromshakeme shakeme
Ewels
13:29
2964 10a3 500
Reposted fromretro-girl retro-girl vianyaako nyaako
Ewels
13:28
to zabawne, że słowa mogą podlegać tak różnym interpretacjom.
— breaking bad
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf vianyaako nyaako
Ewels
13:28
9213 674b 500
Reposted fromciarka ciarka vianyaako nyaako
Ewels
13:21
0979 58a2 500
Ewels
13:21
Ewels
13:21
5014 8150
Ewels
13:21
5011 6fbc 500
Ewels
13:21
4571 b6de
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf vianyaako nyaako
Ewels
13:20
What you want from a devil like me?
Reposted fromsoftboi softboi vianyaako nyaako
Ewels
13:20
2092 b7e0
Ewels
13:20
2912 535a 500
Reposted frommysweetheartt mysweetheartt vianyaako nyaako
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...